Orice final e un nou început – Incubator ONG

Deși am fost implicat la rându-mi în diverse proiecte de-a lungul anilor și cunosc toată truda, dar și încântarea de a porni la o idee și ajungând să o pui în practică, tot sunt entuziasmat când văd o astfel de inițiativă parcurgând aceleași etape.

Asociația CSR Nest, despre care v-am mai vorbit cu alte prilejuri, a anunțat la 26 aprilie 2024 că a finalizat proiectul Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG.

Proiectul a fost derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului a fost reprezentat de creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate.

Modalitatea de abordare a fost implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care au inclus: training-uri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Când deschideam ochii asupra etapelor realizării unui proiect, am descoperit un concept foarte interesant și util, diagrama Ishikawa, supranumită haios și ”diagrama osului de pește” și care reprezintă un instrument util de a descompune o problema majoră în mai multe sub-cauze, pentru a fi abordate una câte una și treptat.

Nimeni nu poate schimba lumea într-o zi, dar un efort bine țintit o pune în mișcare.

Rațiunea de a fi Proiectului Incubator ONG e însăși întruchiparea acestei abordări.

Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG răspunde unei nevoi existente în sectorul ONG din România. Astfel, la nivel național, ONG-urile mici sau fără experiență nu beneficiază de resursele financiare și know-how-ul necesare pentru a-și construi o capacitate organizațională adecvată.

Potrivit „Raportului România 2017 – Sectorul Neguvernamental: profil, tendințe, provocări”, realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cazul organizațiilor mici, cu un număr redus de angajați și cu venituri limitate, nu există strategii de dezvoltare organizațională și nici departamente specializate în elaborarea, implementarea sau monitorizarea strategiilor.

Realitatea din România ne arată că în cazul ONG-urilor mici sau fără experiență, este vorba aproape întotdeauna despre o strategie de supraviețuire, iar obiectivul principal este ca organizația să nu dispară. Pentru a rămâne competitive și pentru a avea un impact cât mai puternic în comunitățile în care activează, organizațiile neguvernamentale trebuie să se adapteze la diferite contexte sociale, economice sau politice. Există mai multe modalități pentru ca ONG-urile să se adapteze pieței, una dintre ele fiind creionarea de direcții strategice de întărire a capacității organizaționale, incluse într-un plan clar de dezvoltare sustenabilă.

”În acest sens, unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a răspunde cât mai rapid nevoilor din comunitate este parcurgerea unui proces de dezvoltare organizațională, cu scopul creșterii eficienței acesteia prin intervenții planificate, la nivel de management, angajați, voluntari, procese, cultură și structuri organizaționale”, spune Sorin Boboc, Manager de Proiect.

Proiectul Incubator ONG a luat astfel sfârșit, dar în urma sa rămân rezultate palpabile.

Punctul culminant al proiectului a fost reprezentat de constituirea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență. Operațională sub denumirea de Federația organizațiilor mici sau fără experiență – INCUBATOR, prin acest organism, Asociația CSR Nest își propune să sprijine ONG-urile mici sau fără experiență din România, prin colaborare, pentru a avea un impact cât mai mare în comunitățile în care activează, prin facilitarea schimbului de know-how și bune practici în domeniul societății civile. Inițial, din Federația INCUBATOR vor face parte cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului și Asociația CSR Nest în calitate de membru fondator.

În final, eu unul nu pot decât să le urez succes.

Greul de-acum începe, dar împreună, pot și putem înfrunta provocările viitorului mai bine.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, puteți vizita www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/Incubator-ONG.

***

Asociația CSR Nest a fost înființată în 2010, cu misiunea de a promova responsabilitatea socială în rândul societății civile și al companiilor și comportamentul responsabil față de mediu. Totodată Asociația este implicată într-o serie de demersuri privind dezvoltarea comunitară și organizațională, cu scopul de a crea comunități sustenabile și a contribui la progresul societății civile la nivel național. Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

În sprijinul micilor inițiative – Federația Incubator ONG

Acum ceva timp vă relatam despre o inițiativă îmbucurătoare, Incubator ONG, al cărei scop era dezvoltarea și creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate.

De atunci și până acum, realizatorii proiectului, precum și organizațiile cărora le-au acordat sprijinul nu au contenit a lucra, așa că de curând a avut loc punctul său culminant, lansarea Federației organizațiilor mici sau fără experiență – Incubator.

Mie, unuia, acest pas suplimentar, care se adaugă sprijinirii ONG-urile mici în a avea un impact cât mai mare în comunitățile unde activează, mi se pare esențial.

Numai printr-un efort concertat, printr-o coeziune care să dea greutate și amploare acestor demersuri, peisajul societății civile și dezvoltării comunitare din România se va îndrepta către acea viziune sănătoasă la care râvnim cu toții.

Sorin Boboc, managerul proiectului, a enunțat foarte clar misiunea pe care el și colegii săi și-au asumat-o:

Misiunea Federației Incubator ONG este să sprijine să încurajeze și să consolideze organizațiile neguvernamentale mici sau fără experiență din întreaga țară, facilitând dezvoltarea lor durabilă și impactul lor pozitiv în comunități. De asemenea, la nivelul Federației, ne dorim să creăm o comunitate solidă și interconectată a ONG-urilor mici sau fără experiență care să poată acționa colaborativ și în mod concertat pentru o dezvoltare comunitară sustenabilă pe termen lung.

Consider că la ora actuală, în peisajul societății civile din România este nevoie de elemente de coagulare precum această Federație, tocmai pentru a avea un numitor comun, mai puternic, în relația cu oricare dintre factorii interesați ai unui ONG. De aceea, ne propunem pe viitor să atragem un număr cât mai mare de ONG-uri mici, tocmai pentru a crea un pol de acțiune în rândul unui segment al societății civile cu potențial semnificativ de creștere.

Cele 10 organizații beneficiare ale proiectului Incubator ONG vor constitui nucleul acestei Federații, având Asociația CSR Nest, ca mentor și inițiator.

Din Regiunea Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor face parte următoarele ONG-uri:

Asociația Promina – Craiova, Dolj

Asociația Nu te irosi – Craiova, Dolj

Asociația Diversitatea Unește: viața începe cu oamenii – D.U.V.I.O – Calopăr, Dolj

Asociația Edu-Vital – Educația este vitală – Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

Deși orice ONG poate solicita adeziunea la acest proiect, inițiatorii săi sunt conștienți că numai acele organizații cu adevărat interesate și statornice în eforturile lor de dezvoltate a Federației pe termen lung își vor găsi locul acolo.

Proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți vizita www.csrnest.ro/proiecte-in-derulare/despre-incubator-ong/.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Vaccin împotriva manipulării – Proiectul EPIC

Dintre subiectele controversate recente, cu greu se poate găsi vreunul mai supus dezinformării decât cel al vaccinării.

De aceea l-am și folosit ca metaforă introductivă, deoarece, în contextul celor patru rânduri de alegeri pe care le vom avea în România, ne așteptăm la un veritabil tsunami de știri false sau tendențioase și de încercări insidioase de a deturna și influența opinia și emoțiile publice.

Tocmai de aceea, un proiect precum E.P.I.C. – „Educație pentru Informație Corectă” (EFCIVIC_EM2023_02) este mai mult decât binevenit.

Proiectul E.P.I.C. – Educație pentru Informație Corectă este derulat de Asociația Active Yourope și finanțat prin programul Efectiv Civic, dezvoltat de F.D.S.C. – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu R.A.F. – Romanian American Foundation și cu sprijinul C.J.I. – Centrul pentru Jurnalism Independent.

Proiectul E.P.I.C. își propune să dezvolte abilitățile și cunoștințele tinerilor pentru a deveni consumatori critici de informații, capabili să recunoască și să contracareze dezinformarea și știrile false. Contribuind astfel la educația media a tinerilor, proiectul vizează promovarea unei societăți bine informate și susținerea principiilor unei democrații sănătoase.

Prin sesiuni interactive desfășurate pe durata a șase luni, proiectul își propune să îmbunătățească capacitatea tinerilor de a lua decizii informate și să crească nivelul lor de conștientizare cu privire la impactul știrilor false.

Grupul-țintă este reprezentat de 800 de tineri cu vârste între 14 și 19 ani din județul Dolj, mediul urban și mic urban, mai precis de la Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, Colegiul Național ”Ștefan Velovan”, Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova și Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” din Segarcea.

Printre conceptele care vor fi abordate teoretic, dar mai ales practic, se vor număra: Haos informațional, Deconstrucția de mesaj, Fapte și opinii, Evaluarea Sursei de Informație, Identificarea și Combaterea Dezinformării, Persuasiunea. Ca metodologie de lucru se va aplica educația nonformală (joc de rol, simulări, teambuilding, dezbateri), ca instrumente de lucru vor fi folosite cele puse la dispoziție de către Centrul de Jurnalism Independent.

Elevi vor fi implicați într-o varietate de activități pe tema știrilor false: joc de rol; dezbateri, creare de campanii de conștientizare, creare de postere, creare de colaj; teambuilding; ateliere tematice; analiză de text și identificarea știrilor false.

Chiar la evenimentul de deschidere a proiectului, la care am avut plăcerea să particip, elevilor li s-a prezentat diferența dintre faptă și opinie, despre care mulți am spune că e la mintea cocoșului, dar care e principalul punct nevralgic în marea de dezinformare de care suntem înconjurați.

Printre activitățile practice se numără și una de care mi-e drag și care mă interesează în mod direct.

Elevii vor avea de făcut distincția esențială mai sus menționată având ca material articolele unor bloggeri craioveni din Asociația Bloggerilor Olteni, din care fac parte.

I-am avertizat amical încă de atunci pe viitori mei tineri confrați într-ale jurnalismului cetățenesc că pe acest blog sunt opinii personale, dar le-am precizat că le redactez conform unei scheme învățate mai demult de la niște experți în comunicare, adică manifestând charismă și integritate.

Ei vor fi, însă, aceia care vor hotărî cum m-am achitat de această dublă sarcină.

***

Asociația Active Yourope este o organizație nonguvernamentală, non-profit, orientată spre educația, formarea profesională și culturală a tinerilor și adulților ce se implică activ în dezvoltarea comunității locale și crearea de parteneriate și rețele locale, regionale, naționale și internaționale.
Viziunea noastră este să creăm oportunități de învățare, formare, incluziune, dezvoltare personală pentru copii, tineri și adulți, indiferent de condiția socială a acestora.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

Romanian-American Foundation (RAF) a fost înființată în 2009. Misiunea RAF este să promoveze şi să consolideze condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România. Intervențiile RAF acoperă trei priorități strategice: economie rurală, tehnologie și inovație, implicare civică. Programele educaționale sunt o componentă transversală pe parcursul tuturor intervențiilor noastre, oferind elevilor acces la educație de calitate și contribuind la sustenabilitatea programelor.

A venit testul pentru gurmandul connaisseur – Wine Tonic

Am deja vreo câțiva ani și vreo treizeci de degustări de când sorbirea cu măsură și plăcere a vinului a intrat în viața mea.

Fiecare eveniment a fost diferit, a fost o lecție despre natura senzorialității și despre convivialitatea specială pe care vinul o catalizează.

Acum a venit moment unui test de mare anvergură – Wine Tonic.

Wine Tonic este cel mai mare festival de vin din Oltenia. Se va desfășura in weekendul 4-5 noiembrie 2023 la Ramada Plaza Craiova.

Ca orice festival, vine cu o listă de participanți, iar aceasta este cuprinzătoare, după cum puteți vedea.

100 Chipuri

Alexandrion

Averești

Avincis

Banul Craiovei

Basilescu

Borbone

Budureasca

Casa de Vinuri Cotnari

Catleya

Cepari

Chateau Cristi

Corcova

Cricova

Darabont

Domeniile Franco-Române

Domeniul Bogdan

Domeniul Drăgași

Dradara

Eliada

Gedis

Gramofon

Jidvei

Liliac

Măgura Zamfirei

Oprișor

Panciu

Peter John

Prodal 94

Purcari

ReWine

RGP

Sarica Niculițel

Strunga

Tepaso

Vinaltus

Vinarte

Vînju Mare

Vitis Metamorfosis

Vlădoi

Wine Point

O parte din nume îmi sunt familiare și vreau să le reîntâlnesc, altele sunt pitorești și vreau să le cunosc.

Greu, maică, greu.

Mai ales că festivalul Wine Tonic se va desfășura pe durata (din păcate) a doar două zile, după cum urmează:

Sâmbătă, 4 noiembrie, între 12:00 și 20:00.

Duminică, 5 noiembrie, între 10:00 și 17:00.

La o așa bogăție bahică, e nevoie de ceva organizare.

Din experiența degustărilor anterioare, știu că echipa vinurilor are următoarea ordine a numerelor de pe tricou: alb – roze – roșu.

Ca urmare, voi aloca o zi vinurilor albe, iar alta vinurilor roșii.

Nu mă întrebați ce fac cu roze-urile, e o dilemă la care n-am găsit încă răspuns.

Dar nu le voi ocoli, asta e sigur.

Un alt aspect vital la o degustare este hidratarea corespunzătoare, astfel încât caut o cisternă portabilă, să am apă la mine în mod corespunzător.

Un bilet pentru Ro Wine costă 35 de lei pentru o zi și 60 de lei pentru ambele zile. Dacă procedez ca Hagi Tudose, și gust câte un pic de la unul, de la altul, ies cu o experiență gustativă în care raportul cost-beneficiu ar fi foarte pe placul personajului lui Delavrancea.

Biletele se pot achiziționa la intrarea evenimentului sau de pe www.bilet.ro.

Comunitate în văzduh – Festivalul Aventura Baloanelor

Am vizitat odată la Palais de Tokyo din Paris o expoziție temporară, situată la întâlnirea dintre ecologie, science-fiction și filosofie.

Una dintre ideile centrale era că am putea ușura Pământul de o parte din povara la care îl supunem, alegând să trăim în aer.

În aer, cu ajutorul baloanelor.

Erau prezentate nenumărate proiecte, unele mai fanteziste, altele atingând ușor plauzibilul, culminând cu un mini-documentar despre un cuplu care chiar a pus ideea în practică.

Deși am pus această viziune undeva în spatele memoriei, mai degrabă ca pe un produs simpatic și nu foarte realist al imaginației umane, mi-a revenit în plin cortex când am aflat despre Festivalul baloanelor cu aer cald ”Aventura Baloanelor”, aflat deja la a doua ediție.

Acesta se va desfășura în perioada 1-3 septembrie 2023 lânga lacul Geormane din comuna Bratovoești (județul Doj) și va aduce împreună între 10 și 12 baloane cu aer cald din țară și din străinătate.

Simpla mențiune a unui așa număr de baloane mă trimite cu gândul la o flotă impresionantă, la o veritabilă comunitate de aeronauți, însă organizatorii – Asociația ”Oltenia de 10” și ARIES Oltenia – au ambiții mai mari de-atât:

“Oltenia de 10” în partneriat cu ARIES Oltenia și cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Bratovoești organizează în perioada 1-3 septembrie 2023 pe malul lacului Geormane din comuna Bratovoești, Festivalul Baloanelor cu aer cald “Aventura baloanelor, ediția a II-a. Festivalul își propune să promoveze zborul cu balonul cu aer cald și regiunea Oltenia ca destinație turistică. Aflat la cea de-a doua ediție (prima ediție desfășurându-se în anul 2019 în vecinătatea municipiului Băilești), Festivalul ne propune o poveste de 3 zile, 1-3 Septembrie, o poveste în care vă invităm să descoperiți frumusețea meleagurilor oltenești, ospitalitatea locală și buna dispoziție oltenească.

Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc zboruri libere (dimineața, la răsăsritul soarelui – ora 07:00 și seara, înainte de apus – ora 18:00) și zboruri ancorate (seara, în intervalul 18:00-21:00).
Între zboruri, atmosfera va fi animată la sol de activități dedicate atât copiilor cât și adulților prin activități ale partenerilor și sponsorilor: jocuri interactive pentru copii furnizate de ONG-uri din Craiova și Școala Româno Britanică, zonă de “food and drink”, coffee bike, suveniruri cu baloane cu aer cald, expoziție auto, plimbări cu caiacul pe lac, plimbări cu cai).

Se pare că ideea vizionarilor de la Palais de Tokyo, de a construi o comunitate în jurul acestui vehicul fascinant și atât de prietenos cu mediul se materializează într-un mod nebănuit, nu?

În ceea ce mă privește, nu pot să ratez imaginea acestei Armada de Baloane cu Aer Cald, ridicându-se concomitent de la sol.

Iar dacă apuc să mă ridic în vreunul dintre ele, ceea ce nu va fi ușor, pentru că doritori sunt câtă frunză și iarbă, o să simt exact ceea ce spune citatul de mai jos:

Mi-e frică de înălțimi, dar mai frică mi-e că nu voi zbura niciodată.

Economisirea la CAR Top Invest, acum și online

Numere cu două cifre care mi-au mâncat zilele de-a lungul timpului?

Poziția în clasament a fetelor de la echipa de handbal SCM Craiova, în zilele lor foarte rele de după câștigarea Cupei EHF.

Locul de pe care am intrat la buget la prima facultate, un pic peste linia despărțitoare de cele de locurile la plată.

Veșnica tensiunea arterială ridicată de la o primă întâlnire romantică.

Iar cel mai recent exemplu este inflația din România, în special cea de anul trecut, din cauza căreia prețuri de o cifră au sărit la rându-le la două.

Soluția în atare condiții este să economisim cum putem și, pe lângă metoda chivernisirii și a regândirii obiceiurilor de zi cu zi, există și cea a economisirii structurate, cu instrumente financiare clar definite, precum fondul social, bonificat cu dobânzi atractive, soluție pusă la dispoziție de C.A.R. Top Invest tuturor celor care aleg să îi devină membri.

Și, pentru că tot vorbeam de numere cu două cifre, iată și un exemplu care nu mai dă bătăi de cap, dimpotrivă.

C.A.R. Top Invest vă oferă o dobândă la fondul social, începând cu 01.05.2023, de 10,03 % pe an + capitalizare (10,5 % pe an cu capitalizare inclusă).

Două cifre, dar de data aceasta de luat, nu de dat.

Aceste economii sunt garantate de către Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul celor de la C.A.R. Top Invest.

Pentru că, vorba cântecului lui Bob Dylan, Things Have Changed, și cei la C.A.R. Top Invest au făcut pasul spre mediul digital, oferind tuturor celor interesați posibilitatea economisirii online.

Un lucru benefic, deoarece impulsul de a cumpăra online, tot mai puternic, tot mai prezent, merită temperat de cel de a pune bani deoparte, iar acest din urmă proces este facilitat de procedurile simple de economisire online ale celor de la C.A.R. Top Invest.

Mai multe detalii despre metodele de economisire online puteți găsi pe site-ul celor de la C.A.R. Top Invest.

Ca și data trecută, mi s-a oferit prilejul de a le adresa celor de la C.A.R. Top Invest trei întrebări, pe care le redau mai jos, urmând a le completa cu răspunsurile primite:

1. Odată cu dezvoltarea mediului online și a instrumentelor sale financiare, securitatea cibernetică este o preocupare din ce în ce mai presantă. Cum garantați siguranța datelor și activelor membrilor C.A.R. Top Invest?

Sunt doua lucruri diferite. Protecția datelor cu caracter personal este foarte bine reglementată legislativ, documentele redactate pe hârtie sunt bine protejate și arhivate, cele in format electronic sunt protejate de programe antivirus atât de deținătorii platformei de contabilitate si operațiuni, cât și de programele noastre. Sistemul nostru este auditat anual de firme autorizate.
Protecția lichidităților financiare, a contului bancar, are și ea o dublă protecție, în primul rând prin programele bancii partenere, dar și a accesului salariaților la calculatorul de pe care se fac operațiuni sau a token-ului/parolelor cu care se accesează contul si programul. Aș spune că stăm foarte bine la acest capitol.

2. Ați constatat vreo schimbare în obiceiurile de economisire ale românilor, odată cu șocul produs de creșterea inflației?

Da, am observat că au început să fie mai atenți unde economisesc, prin prisma dobânzii pe care o primesc. Inflația a fost ridicată, situație în care o persoană a dorit să primescă o dobândă cât mai mare, astfel au căutat și alte oportunități de economisire pe lângă depozitele bancare, cum ar fi CAR-urile sau certificatele de trezorerie. Cele mai mari dobânzi au fost oferite de CAR-uri, acestea au atras economii substanțiale.

3. Care este cel mai frecventă obiecție cu care C.A.R. Top Invest se confruntă în eforturile de a atrage membri pentru fondul său social?

Nu aș spune obiecție, mai mult este o lipsă de informare care se datorează exclusiv CAR-urilor în mod general. Noi ne străduim ca direct, pe site-ul nostru www.casadeajutorreciproc.ro, prin mass media, pe paginile de socializare www.facebook.com/cartopinvest să informăm populația că poate economisi și la C.A.R. Top Invest.
Nu este o rutină economisirea la C.A.R., să fim realiști. Ce este îmbucurător, că această informație se transmite rapid și că sunt din ce în ce mai multe persoane care sunt interesate de economisirea la toate CAR-urile, nu doar la noi.

Semințe, bere și mâinile care construiesc România

Când am primit invitația de a-i vizita pe cei care comercializează semințele Shampion, am acceptat-o gândindu-mă că e amuzant ca, la câtă experiență am în dezghiocarea și tocarea între dinți a acestor mici și neprețuite daruri ale naturii, e ca o încununare a carierei mele în domeniu.

Nu mă așteptam, însă, să cunosc două rânduri de mâini care construiesc România.

Așa cum se cuvenea, cei de la Shampion ne-au prezentat în detaliu istoricul companiei lor, iar în tot acest timp am tocat semințe de variate soiuri, activitate întreruptă doar de câte un gât de bere artizanală. Ce bere? O să vă spun la momentul potrivit.

Îmi place foarte mult cum începe povestea celor de la Shampion, așa că îmi permit să o reproduc aici exact cum am auzit-o de la managerul companiei:

Totul a început un Daewoo Tico și o Dacia Papuc pentru aprovizionare și livrare, cu o strângere de mână cât 1000 de cuvinte, cu o înțelegere într-o seară după o discuție, cu doi oameni motivați să aibă succes și să aducă oamenilor gustul proaspăt al copilăriei.

De acolo s-a ajuns la un sediu modern și încăpător, al 20 de angajați și la utilaje foarte moderne, pentru că, în opoziție cu ce credeam, meșteșugul aducerii între dinții clienților a semințelor nu este unul facil, mai ales când ai standarde de calitate înalte, precum cei de la Shampion.

Și nu lipsește preocuparea pentru ceea ce numim CSR – cei de la Shampion au o campanie potrivit căreia, la 30 de pungi goale duse în orice magazin primești 2 pungi de semințe.

Și nu zic asta ca o laudă deșartă, căci pe toată durata vizitei mele acolo, am tocat felurite soiuri de semințe:

Semințe negre cu sare, semințe negre fără sare, semințe albe cu paprika, semințe de dovleac, semințe albe cu sare, semințe floarea soarelui fără coajă, semințe pestrițe de floarea soarelui.

Și niciun soi nu mi-a displăcut. Dimpotrivă semințele cu paprika mi se păreau un pariu pierdut din start, însă am descoperit că înțepătura aceea de picanterie întregea plăcerea procesului a la Mărgelatu.

Spuneam mai înainte că singurele momente când nu am molfăit la semințe a fost când am dat pe gât bere artizanală.

Aceasta a provenit de la Ferma de bere, o întreprindere din Găneasa, care, cumva, oglindește exact aceeași calitate a firmei Shampion, fiind însă într-o stare incipientă de dezvoltare.

Dacă vreți mai multe detalii despre secretele (și dificultatea) realizării berii artizanale, aveți un material interesant filmat chiar la sediul firmei aici.

Ambele companii sunt rodul unei ambiții de a reuși pe cont propriu, de a învăța lucruri noi, dar și din greșeli, de a spori permanent domeniul luptei.

Poate că nu mai sunt mâini care trag la plug, dar sunt mâini care construiesc România sănătoasă fără doar și poate.

O Românie în care inițiativa, asumarea riscului și inovația nu mai sunt doar apanajul unor nebuni frumoși ai marilor orașe, ci regula pe care tinerii merită să o învețe din cele mai timpurii stadii ale educației.

O Românie în care visul nu mai e să (te faci că) lucrezi la stat, ci pentru tine însuți sau pentru cei care prețuiesc deopotrivă oamenii și rezultatele.

Ca să rezum tot ce am spus până acum:

Am tocat semințe, am băut bere și am întâlnit antreprenori de toată isprava.

Poftim, invidiați-mă!

Oltenia dintre pământ și cer

Eram odată ca niciodată la Crama Avincis din preajma Drăgășaniului.

Și, pentru că mai fusesem acolo cu un an înainte, am ales că nu urmez traseul clasic al vizitei prin cramă și facilități de producție, ci să hoinăresc prin vie.

Și am găsit o bortă (de mistreți lucrată) în gard.

Și am pășit dincolo de ea, pe o costișă cu brusturi și alți arbuști.

Și am luat-o la vale.

Și am tot mers, până am ajuns în sat, despre care știam că adăpostește Schitul Dobrușa, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Oltenia, datând de la 1500.

A fost o plăcere când l-am găsit, într-un final, atât ca ispravă de explorator, cât și pentru senzația spirituală de a fi parcurs un mini-El Camino.

Stând și hodinind pe treptele micii biserici a schitului, mi-am dat seama, încă o dată, de importanța lor pentru patrimoniul nostru material și imaterial.

Acestea fiind spuse, e de înțeles de ce m-a bucurat vestea apariției volumului Oltenia mânăstirilor – istorie, iconografie și arhitectură, cu texte de Liana Carina Tătăranu, care a renunțat la o frumoasă carieră de bloggeriță, ca să se dedice uneia și mai frumoase, și cu fotografii realizate de Nicolae Coșniceru.

Iată ce spun autorii despre acest amplu demers cultural:

Dorind să aducem în actualitate mai bine de 600 de ani de istorie spirituală semnificativă a Olteniei, am urmărit cu precădere temele universale care rezistă în timp. Ansamblurile monahale nu constituie simple clădiri care au rezistat de-a lungul veacurilor și care însumează elemente istorice, ci sunt locuri vii, încărcate de memoria imperfectă a oamenilor și sfinților care au viețuit sau au trecut pe acolo, de povestirile personalităților care și-au legat, cumva, numele de acestea și, nu în ultimul rând, de obștea de monahi sau monahii care le continuă cu devotament povestea la momentul actual. Arta mănăstirească însăși este un subiect viu, interpretabil, metamorfozabil, (auto)biografic pe alocuri. Înțelesurile ei se arată fiecăruia în mod diferit, cel mai adesea în straturi profunde. Iar întreaga semnificație a unei mănăstiri ți se arată atunci când te afli în interiorul ei, când participi în mod activ la slujbele religioase și la viața obștii.

Lansarea cărții Oltenia mânăstirilor – istorie, iconografie și arhitectură va avea loc sâmbătă, 17 decembrie 2022, la ora 10:00, în foaierul Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova.

Mai multe detalii despre acest volum puteți găsi pe www.olteniamanastirilor.ro.

De Crăciun, fii mai bun și mai bine fotografiat

Una dintre cele mai frumoase imagini imortalizate în perioada Crăciunului pe care le știu este cu un șir de puștani așteptându-și rândul la Moșu’, cu bărbiile lipite de spătarul unei canapele.

Nu pot să v-o arăt, din rațiuni de GDPR de mămici, dar este duioasă, savuroasă și, pentru mine, e o amintire neprețuită.

Dar un astfel de moment apare rar, iar Crăciunurile trec, așa că merită imortalizate.

Pentru aceasta, în Craiova există acum un studio profesionist, cu decoruri variate (mai haioase sau mai festive, după plac și înclinații), cu fotograf care știe să te scoată măgulitor (a făcut-o cu mine, cu un alt prilej), iar asta se aplică și editării ulterioare.

Prețul unei astfel de ședințe este 300 de lei, dar se aplică o reducere de 20%, dacă prindeți un loc acolo până pe 30 noiembrie 2022.

Pentru programări și detalii, puteți suna la 0738 960 081 sau scrie pe WhatsApp la același număr.

Mai vreți un argument?

Acolo o să stați câteva ore, o să fie cald și o să economisiți energia sau gazul consumate acasă.

Ce, unde vă grăbiți așa?

Unde-s mulți contribuția crește – CSR Nest și Incubator ONG

Pentru unii (în special cei de la putere), organizațiile non-guvernamentală sunt ciumă.

Pentru cei mai mulți, însă, sunt mumă.

Eu însumi am fost activ câțiva ani într-un ONG și mi-a fost de un folos incomensurabil, iar de generozitatea și dăruirea altor organizații am beneficiat din plin.

Ca urmare, nu am primi decât cu mare satisfacție știrea că se va lansa proiectul Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG.

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Potrivit realizatorilor scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate.

Modalitatea de abordare este implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care includ: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Știm că unde-s mulți, puterea crește, iar asta se aplică și în cazul organizațiilor non-guvernamentale, mai ales că mi-aduc eu însumi aminte cât ne străduiam să ne păstrăm pe linia de plutire și fiecare dintre membrii ONG-ului în care eram făcea de toate, sporindu-și limitele în direcții nebănuite.

Dar, pentru a aduce o schimbare notabilă în societate, e nevoie de mai mult.

Sorin Boboc, managerul acestui proiect, face o radiografie foarte exactă a situației de fapt pe frontul ONG-urilor din România:

Realitatea din România ne arată că în cazul ONG-urilor mici sau fără experiență, este vorba aproape întotodeauna despre o strategie de supraviețuire, iar obiectivul principal este ca organizația să nu dispară. Pentru a rămâne competitive și pentru a avea un impact cât mai puternic în comunitățile în care activează, organizațiile neguvernamentale trebuie să se adapteze la diferite contexte sociale, economice sau politice. Există mai multe modalități pentru ca ONG-urile să se adapteze pieței, una dintre ele fiind creionarea de direcții strategice de întărire a capacității organizaționale, incluse într-un plan clar de dezvoltare sustenabilă. În acest sens, unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a răspunde cât mai rapid nevoilor din comunitate este parcurgerea unui proces de dezvoltare organizațională, cu scopul creșterii eficienței acesteia prin intervenții planificate, la nivel de management, angajați, voluntari, procese, cultură și structuri organizaționale.

Principalele activități ale proiectului vor fi:

– Elaborarea instrumentelor și metodologiilor de lucru;

– Stabilirea beneficiarilor direcți ai proiectului;

– Traininguri pentru dezvoltare organizațională;

– Întărirea capacității organizaționale a celor 10 ONG-uri incluse în proiect;

– Dezvoltarea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență

Rezultatele urmărite de proiect vor fi:

– 1 metodologie de selectie a ONG-urilor incluse in proiect;

– 1 metodologie de evaluare a nevoilor organizaționale ale ONG-urilor;

– 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud-Est, selectate in cadrul proiectului;

– 10 procese de evaluare a celor 10 ONG-uri incluse în proiect;

– 7 traininguri pe teme prestabilite: managementul ONG-urilor, comunicare în ONG, management financiar, diversificarea surselor de finanțare, managementul resurselor umane, planificare strategica, adaptarea organizațiilor in condiții de criză;

– 3 sesiuni specifice de formare personalizata in funcție de tipologia fiecărui ONG;

– 50 de ateliere de lucru privind elaborarea planurilor de dezvoltare strategica si a manualului organizațional ale celor 10 ONG-uri incluse in proiect;

– 10 website-uri de prezentare a ONG-urilor incluse in proiect dezvoltate si disponibile online;

– 10 manuale organizaționale pentru fiecare ONG beneficiar, elaborate si asumate de fiecare ONG;

– 150 de ore coaching si mentorat online pentru cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului;

– 10 campanii de strângere de fonduri elaborate si implementate pentru cele 10 ONG-uri incluse în proiect;

– 1 eveniment schimb de bune practici organizat si implementat;

– 1 federație a ONG-urilor incluse in proiect, înființată;

– 1 platforma web a federației dezvoltată și disponibilă online.